BLOGNEWS

Comença SUROCAT, un projecte per professionalitzar i protegir la professió de pelador de suro

23 novembre 2022

L’objectiu és crear una certificació/carnet que ajudi a millorar la competitivitat i sostenibilitat del sector, promogui les bones pràctiques i permeti alhora teixir una xarxa de transmissió i intercanvi de coneixements entre diferents actors i territoris

 

El projecte demostratiu SUROCAT treballarà per professionalitzar l’ofici de pelador de suro, millorar la capacitació i formació dels treballadors actuals i garantir que hi hagi relleu generacional. L’objectiu és crear una certificació/carnet que ajudi a millorar la competitivitat i sostenibilitat del sector, promogui les bones pràctiques i permeti alhora teixir una xarxa de transmissió i intercanvi de coneixements entre diferents actors i territoris.  Aquest nou carnet es desenvoluparà tenint en compte la metodologia europea desenvolupada en la creació del Carnet europeu de motoserrista (ECC) de l’European Forestry and Environmental Skills Council (EFESC).

Actualment no existeix cap certificació actualitzada referent a l’ofici de pelador de suro. Això es tradueix en manca de formació específica i pràctica per afrontar les amenaces i oportunitats del sector. L’aprofitament del suro compta amb una revolució pel que fa a les tècniques i mètodes d’explotació que poden ser claus per millorar l’explotació de les suredes i suplir la falta de mà d’obra jove o les mancances en experiència dels nous treballadors. La mecanització de la pela del suro permetria augmentar el rendiment del procés, reduir possibles lesions als arbres i facilitar l’entrada a la professió de persones sense una expertesa elevada.

El projecte

El projecte es portarà a terme des del CTFC, amb la participació de l’Escola Agrària i Forestal de Santa Coloma de Farners, el Consorci Forestal de Catalunya (CFC) i la Fundació Institut Català del Suro (ICSuro), i comptarà amb el suport del departament d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya i dels Fons Europeus pel Desenvolupament Agrícola (FEADER).

Al llarg del projecte es consultarà amb persones expertes peladores per recollir el coneixement i les millors pràctiques de diferents territoris surers. Aquest coneixement s’integrarà en el material formatiu i en la descripció de les competències necessàries pels futurs peladors i peladores.

El projecte està finançat a través de l’Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020.

 

 

Last modified: 28 novembre 2022