BLOGNEWS

Demanda específica de formació en el sector de les plantes aromàtiques i petits fruits

23 març 2021

Així ho mostra els resultats d’una enquesta a 95 empreses d’Aragó, Catalunya i Occitània

Amb les dades recollides, s’ha pogut conèixer les necessitats de les empreses a cadascun dels territoris per així configurar la formació que seria més adequada a cadascuna d’elles.

 

Durant els mesos de juliol i  octubre, en el marc del projecte Formació per a promoure noves ocupacions en el sector forestal i rural (FoRuO), es va dur a terme una enquesta a actors interessats d’Aragó, Catalunya i Occitània (França) per conèixer diferents aspectes (personals, sobre la seva empresa, les seves necessitats de formació …).

Es va rebre la resposta de 95 productors i elaboradors de plantes aromàtiques i medicinals (PAM) i petits fruits (PF) de les tres regions (41 d’Aragó, 40 de Catalunya i 14 d’Occitània).

Pel que fa a les dades recollides sobre la formació, més de la meitat ja disposa de formació prèvia en el sector, sobretot a Catalunya i Occitània. Les persones enquestades demanen formació per a elles mateixes, principalment en els àmbits de producció (cultiu, processat, transformació …), comercialització, ajudes i legislació. En el cas de les PAM, prioritzen capacitació en transformació i el cultiu, sobretot a Aragó, i en venda, sobretot a Occitània, i per als PF, en transformació, sobretot a Catalunya.

El tipus de formació professional que s’ajusta millor a la disponibilitat dels enquestats és la formació a distància a Aragó i Catalunya i presencial a França. També es decanten en les tres regions per jornades i visites. Pel que fa a la durada, a Aragó prefereixen que sigui d’una setmana, mentre que a Catalunya i França d’escasses hores.

Amb aquestes dades, es podrà configurar la formació transfronterera més adequada, que hauris de tenir un format de formació a distància complementada amb activitats pràctiques presencials. Actualment s’estan dissenyant 2 cursos de producció i transformació, un per PAM i un altre per PF, que incloguin tots els aspectes identificats.

D’altra banda, en el marc del projecte s’ha elaborat una base de dades de l’oferta d’activitats formatives que es desenvolupen en el territori transfronterer, amb l’opció de realitzar cerques d’informació en funció de les característiques dels productes o els aspectes desenvolupats. Fins al moment s’han introduït unes 238 formacions corresponents als darrers 5 anys.

El projecte FoRuO

El projecte té una durada de dos anys i mig, i ha estat cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del programa INTERREG V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L’objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona transfronterera Espanya-França-Andorra. La seva ajuda es concentra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través d’estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible i concretament el projecte s’emmarca en l’eix prioritari 5 per reforçar les competències i la inclusió en els territoris, per promoure el potencial endogen, el desenvolupament dels sistemes de formació i les competències de les persones del territori transfronterer amb la finalitat de millorar l’accés al treball.

Last modified: 26 març 2021