BLOGNEWS

Disponible la versió impresa del Manual de gestió naturalística dels boscos de coníferes del Pirineu

22 novembre 2021

El Manual de gestió naturalística dels boscos de coníferes del Pirineu, editat pel CTFC i el DACC, està disponible en català i castellà

 

A la publicació es descriuen les característiques dels boscos de coníferes del Pirineu i l’evolució de la gestió que s’hi ha dut a terme els darrers 150 anys. També s’hi inclouen les recomanacions i els itineraris de gestió per a les pinedes i avetoses més habituals.

Les reflexions fetes en aquesta publicació, juntament amb els conceptes presentats i les recomanacions sobre gestió naturalística que s’ofereixen en forma de fitxes, suposen un pas més en aquesta llarga història de la silvicultura propera a la natura. El manual pretén recollir l’estat actual dels coneixements i experiències pràctiques sobre gestió naturalística de generacions anteriors i més properes. Però, alhora, constata que encara resta molt per aprendre, i només ho podrem fer posant en pràctica els coneixements i animant-nos a gestionar el bosc amb aquesta visió i vocació naturalística.

El manual és gratuït. Qui en desitgi tenir un exemplar, el pot demanar per correu electrònic a comunicacio@ctfc.cat. La persona destinatària s’haurà de fer càrrec de l’enviament, o recollir-lo a la seu del CTFC.

La silvicultura naturalística

La “silvicultura naturalística” no és un invent recent, sinó el resultat d’un llarg procés de descoberta sobre com gestionar els boscos d’una manera eficaç, curosa i detallista. Aquest tipus de gestió permet adaptar la gestió a l’evolució natural de la forest amb tota la seva diversitat, alhora que es redueixen els riscos i optimitzen els costos.

La silvicultura naturalística o la gestió propera a la natura neix de la idea que els boscos són sistemes complexos i que sovint les intervencions que s’hi realitzen poden generar resultats diferents i, fins i tot, contraris als desitjats. Aquesta gestió es centra en qüestions primordials del funcionament dels boscos i dels seus processos, com són la regeneració, la competència o el microclima, entre d’altres.

 

Beltrán, M., Cano, F., Garitacelaya, J., Piqué, M. 2020. Manual de gestió naturalística dels boscos de coníferes del Pirineu. Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, Solsona. 116 pàgines.  ISBN: 978-84-09-23118-8.

Last modified: 22 novembre 2021