BLOGNEWS

El CTFC, igualitari en qüestió de gènere

8 març 2019

El CTFC compta en aquests moments amb una plantilla de 88 persones, de les quals 45 són dones.

En totes les categories laborals que estableix el conveni del personal del CTFC, la proporció és pràcticament del 50%. En altres centres de recerca similars catalans, les dones ocupen entre un 35 i un 37 % de la plantilla.

Pel que fa a la sol·licitud de reducció de jornada per tenir cura d’un menor a càrrec, és on trobem més desigualtat. D’onze persones que ho tenen sol·licitat, només un és home.

El Centre té aprovat des de desembre de 2008 un Pla d’igualtat d’oportunitats, que garanteix la igualtat pel que fa a processos de selecció i promoció de personal, i la millora de la conciliació de la vida laboral, personal i familiar.

El CTFC és una entitat del sector forestal, un sector tradicionalment molt masculinitzat. Actualment compta amb una part important de dones a la plantilla que es dediquen al camp de la investigació i la tecnologia. En els darrers anys d’història del Centre, sempre ha comptat amb dones en l’equip directiu.

Last modified: 8 març 2019