BLOGNEWS

El CTFC s’ha adherit al Codi de Conducta CERCA

12 novembre 2019

En la darrera reunió de la Junta del CTFC, es va aprovar l’adhesió del Centre al Codi de conducta CERCA.

La Institució CERCA  és l’entitat de suport i coordinació dels centres CERCA creada per la Generalitat de Catalunya i l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER). El seu rol com a punt neutre i independent entre els centres li permet llançar accions i desenvolupar encàrrecs de govern que s’adrecin a millorar diferents aspectes als centres de recerca. En aquest sentit, promou l’establiment d’un codi de conducta dels centres CERCA i la creació d’una Ombudsperson per fer front a la fragilitat que suposa que dins un mateix centre de recerca calgui resoldre una situació difícil d’integritat científica amb el conflicte d’interès associat que això suposaria, i per tant la manca de credibilitat davant tercers.

Amb aquesta adhesió, el CTFC assumeix el següent decàleg de principis:

  1. Honestedat i transparència
  2. Accés obert a les dades de recerca
  3. Custòdia de dades de recerca, materials i substàncies.
  4. Gestió de la propietat industrial als centres CERCA.
  5. Compromís individual de bona pràctica científica i respecte a les normes ètiques.
  6. Compromís i responsabilitat a l’activitat i publicacions científiques.
  7. Coordinació amb la Institució CERCA i amb l’Ombudsperson de CERCA.
  8. Aplicació de les normes de contractació i promoció. Evitar qualsevol conflicte d’interès en les activitats del centre CERCA.
  9. Col·laboració amb els mitjans de comunicació.
  10. Desenvolupament d’un pla d’acció amb el reconeixement HRS4R de la Comissió Europea.

El Codi de conducta dels centres CERCA, que està alineat amb el Codi europeu de conducta per a la integritat en la recerca, reconegut per les institucions europees, ha de ser aprovat en els òrgans de govern dels diferents centres i assumit pels responsables executius i per la totalitat del personal.

 

 

Last modified: 12 desembre 2019