BLOGNEWS

Els sistemes agroforestals, protagonistes del nou Dossier Tècnic

2 juliol 2019

Els sistemes agroforestals  són els protagonistes del nou monogràfic, coordinat i redactat pel CTFC,  que analitza els avantatges d’aquests sistemes i el seu encaix al nostre entorn, amb diversos casos d’estudi de sistemes pilot.

Vol donar resposta a l’interès creixent dels sistemes agroforestals com a alternativa productiva en condicions temperades. Hi ha un ampli consens sobre els avantatges d’aquests sistemes a nivell productiu-econòmic, ambiental i social, sempre que estiguin ben planificats i gestionats. En el cas de Catalunya, el desenvolupament d’aquests sistemes permetria ajudar a mitigar alguns dels principals impactes negatius dels agrosistemes moderns, com ara la contaminació per nitrats, l’erosió, la pèrdua de carboni i matèria orgànica edàfica i la fragmentació i disfuncionalitat d’hàbitats.

El monogràfic explica quins són els sistemes agroforestals moderns, el seu marc normatiu i d’ajuts i fa una avaluació tècnica, ambiental i econòmica dels sistemes silvoarables (combinació de vegetació llenyosa amb conreus anuals o plurianuals) i els silvopastorals (combinació de vegetació llenyosa amb pastura directa). També explica el desenvolupament dels sistemes agroforestals a França en els darrers anys i com aquests sistemes poden tenir cabuda a Catalunya. El dossier també exposa diversos casos d’estudi amb sistemes pilot.

Per últim, la catedràtica de la Universitat de Santiago de Compostel·la i presidenta de l’Associació Agroforestal Espanyola, María Rosa Mosquera, explica a l’Entrevista la importància de recuperar els sistemes productius que combinen un component llenyós, ja siguin arbres o arbustos, amb producció agrícola o ramadera, com es poden adaptar aquestes pràctiques al nostre context i quins són els principals factors que dificulten l’adopció d’aquest tipus de sistemes a Espanya, entre d’altres.

El Dossier Tècnic és una publicació del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, destinada a difondre en el sector agroalimentari els aspectes tècnics de màxima actualitat. Amb caràcter monogràfic, aborda els temes més destacats de la producció i transformació agràries a partir de les contribucions dels especialistes del propi Departament, del CTFC, les universitats, altres centres de recerca com l’IRTA,  i el sector productiu.

Last modified: 2 juliol 2019