BLOGNEWS

Fins a 9.000 espècies arbòries podrien estar encara per descobrir

1 febrer 2022

La riquesa global d’arbres és un 14% superior a la coneguda. Aquesta estimació és resultat d’una recerca duta a terme per un grup d’investigadors, entre ells Sergio de Miguel, del CTFC i de la Universitat de Lleida, i Albert Morera (UdL)

 

El 40% de les espècies arbòries no descobertes es troben principalment a Sud-Amèrica

 

Gairebé un terç de les espècies d’arbres que encara no s’han descobert serien espècies rares que habiten zones tropicals remotes

 

L’estudi ha estat liderat per la Universitat de Minnesota i la Universitat de Purdue, entre moltes d’altres institucions i projectes

  

Fins a 9.000 espècies d’arbres podrien estar encara per descobrir arreu del món i gairebé un terç serien grups rars que habiten zones tropicals remotes. Aquesta és l’estimació d’una recerca internacional, on han participat investigadors d’arreu del món, entre els quals es troba Sergio de Miguel, investigador del CTFC i professor de la Universitat de Lleida (UdL), i Albert Morera, doctorand de la UdL, publicada a la revista Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS). Els resultats de l’estudi -liderat per les universitats de Minnesota i Purdue (Estats Units)- indiquen que la riquesa global d’espècies arbòries és un 14% superior a la coneguda actualment i arribaria fins les 73.000.

L’equip internacional – amb 147 investigadores i investigadors de 46 països d’arreu del món- s’ha basat en dades de milions d’arbres inventariats per calcular les espècies a nivell global, continental i de bioma. La majoria, provinents del sistema de dades de la Global Forest Biodiversity Initiative, que es gestiona des de la UdL, i de la iniciativa TreeChange.

Les estimacions a escala continental destaquen que la majoria de les espècies no descobertes poden ser rares, endèmiques i tropicals o subtropicals, trobant el 40% d’aquestes a Sud-Amèrica, seguit per Euràsia, Àfrica, Amèrica del nord i Oceania. Aquests resultats posen de manifest la vulnerabilitat de la biodiversitat forestal mundial als canvis antropogènics en l’ús del sòl i el clima, que amenacen especialment les espècies rares i, per tant, la biodiversitat dels boscos a escala global. Les amenaces per a les espècies rares són una preocupació important, sobretot tenint en compte que les seves funcions en els ecosistemes, els serveis que ofereixen, i els patrons eco-evolutius d’aquestes espècies d’arbres hiper-rares encara són poc coneguts.

L’estudi també ha estimat la variació d’espècies entre continents, combinant les dades dels cinc continents per obtenir els valors de la riquesa estimada d’espècies arbòries en totes les interseccions possibles. Els dos continents que comparteixen el nombre estimat més alt d’espècies d’arbres són el nord i el sud d’Amèrica, cosa que no és sorprenent, ja que aquests continents estan interconnectats per terra (des de fa uns 3 milions d’anys) en una regió on es troben boscos tropicals rics en espècies propers entre tots dos continents. D’acord amb aquest patró, el segon nombre més alt d’espècies compartides es troba entre Euràsia i Oceania. El percentatge total d’espècies compartides estimat entre els 5 continents és inferior a 0,1.

Tal com es mostra, la diversitat d’arbres és fonamental per a l’estabilitat i els serveis dels ecosistemes forestals. L’any 1994, Robert May, biòleg i matemàtic, va fer l’observació optimista que, per al 2044, sabríem aproximadament el nombre actual d’espècies a la Terra.

“La meitat d’aquest període de temps ja ha transcorregut, i encara som lluny d’aquest  objectiu. No obstant això, aquest estudi representa un gran pas endavant en la ciència i la investigació forestal en estimar la riquesa mundial dels arbres amb un conjunt de dades més extenses, i mètodes estadístics més avançats, que tots els intents anteriors. Estimar el nombre d’espècies d’arbres és essencial per informar, optimitzar i prioritzar els esforços de conservació dels boscos a tot el món, i s’assoliran estimacions més precises  a mesura que es vagi ampliant la mostra d’espècies, especialment en aquelles zones del planeta menys investigades”, diu Sergio de Miguel.

Aquests resultats demostren tant la manca de coneixement que encara tenim sobre les espècies d’arbres que hi ha a l’interior dels nostres sistemes forestals globals, com el valor de nous enfocaments per ajudar a cobrir aquests buits, proporcionant coneixements fonamentals sobre la biodiversitat del nostre planeta i la seva necessitat de conservació. Aquest treball ha estat liderat per la Universitat de Minnesota i la Universitat de Purdue, entre moltes d’altres institucions i projectes.

 

Més informació:

The number of tree species on Earth. PNAS February 8, 2022 119 (6) e2115329119; https://doi.org/10.1073/pnas.2115329119

 

 

Last modified: 1 febrer 2022