BLOGNEWS

Fomentar la diversitat farratgera i regular la càrrega ramadera, algunes de les claus per la conservació de carboni a les pastures

6 novembre 2020

Fomentar la diversitat d’espècies farratgeres, amb lleguminoses sempre que sigui possible, i procurar una càrrega ramadera d’intensitat moderada són claus per a la preservació i l’acumulació de carboni (C) a les pastures. La presència d’arbres de forma espaïda també incrementa notablement el contingut de C al sòl. Així ho afirmen les conclusions del projecte PASTUCAR Pasturem per conservar carboni al prat , coordinat pel Laboratori d’Ecologia Funcional i Canvi Global del CTFC – UdL.

El carboni orgànic és fonamental per donar estructura i fertilitat al sòl, influint en la capacitat de retenció i qualitat de l’aigua. També és  vital en la prevenció i mitigació del canvi climàtic. Els investigadors i les investigadores han elaborat una base de dades que comprèn variables  climàtiques, de sòl, de gestió i de vegetació, recopilades en tot tipus de sistemes farratgers, incloent pastures sota gestió extensiva, intensiva i prats de dall, així com pastures sota diversos graus d’abandonament.

Durant anys de recerca, han compilat un ampli espectre de localitzacions geogràfiques,  principalment pastures de muntanya de les cotes més altes del Pirineu (Catalunya, Aragó i Navarra), però també altres indrets de la península ibèrica, incloent pastures mediterrànies o semi-àrides del nord-est de Catalunya, Aragó, Valencià i Salamanca.

Els treballs han permès comprovar que la intensitat de la càrrega ramadera condiciona la riquesa d’espècies a pastures dels Pirineus i que aquesta està estretament lligada al contingut de carboni orgànic al sòl. Mentre, els estudis efectuats en deveses han posat de manifest la importància de la presència d’arbres com a illes de fertilitat a l’ecosistema. Sota la copa dels arbres el contingut de C i de nitrogen del sòl augmenta notablement en comparació amb la pastura oberta. “És per tant altament recomanable la combinació d’arbres i pastura oberta per optimitzar els serveis ecosistèmics”, afirmen a les conclusions.

L’activitat de demostració “PASTUCAR: Pasturem per conservar el carboni al prat” s’ha fet en el marc de l’operació 01.02.01 del PDR de Catalunya 2014-2020.

 

Last modified: 6 novembre 2020