BLOGNEWS

fixació carboni Tag Archive

Notícies |

5 octubre 2021

Els cultius mixtes de cereals i lleguminoses incrementen la productivitat i l’assimilació neta de CO2, si es compara amb monocultius de cereal. Aquest és el principal resultat...

Read More

Boscos i aigua |

23 juliol 2021

Un nou estudi liderat per la NASA i amb la participació del CTFC, Agrotecnio i la UdL aporta una visió a escala mundial de les emissions i absorcions de carboni associades a la...

Read More

Biodiversitat |

6 novembre 2020

Fomentar la diversitat d’espècies farratgeres, amb lleguminoses sempre que sigui possible, i procurar una càrrega ramadera d’intensitat moderada són claus per a la...

Read More

Boscos i aigua |

4 agost 2020

El proper 8 de setembre tindrà lloc la jornada tècnica en línia Pasturem per conservar carboni al prat. Després d’una introducció, on es presentaran bones pràctiques...

Read More