BLOGNEWS

Goran Krsnik presenta la seva tesi doctoral centrada en l’aplicació de tecnologies d’informació geogràfica en la gestió dels serveis ecosistèmics forestals

29 setembre 2023

Les eines desenvolupades demostren una excel·lent aplicabilitat en l’avaluació de problemes ambientals espacials complexos

Els ecosistemes forestals proporcionen nombrosos béns, serveis i beneficis pel benestar humà. Ajuden a regular el clima, a la provisió d’aigua i de diferents productes (com fusta, suro, bolets, pinyons, tòfones, plantes medicinals, etc.). Però també beneficis intangibles, com ser espais d’oci i descans.

Garantir la sostenibilitat d’aquests serveis requereix l’aplicació d’una estratègia de gestió adequada que maximitzi el subministrament de serveis ecosistèmics, minimitzi els riscos ambientals i eviti la presa de decisions impulsada per interessos concrets.

En la seva tesi doctoral, defensada avui a la sala d’actes del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), en Goran Krsnik mostra la importància d’aplicar tecnologies innovadores d’anàlisi espacial en la gestió del medi natural.

Tecnologia al servei dels boscos

Amb aquest objectiu, Krsnik ha desenvolupat eines i metodologies innovadores que permeten descriure detalladament les característiques naturals dels espais forestals i dels boscos urbans per poder quantificar la provisió dels serveis ecosistèmics que són capaços d’aportar. A partir d’aquesta informació, Krsnik ha emprat tecnologies d’informació geogràfica, models espacials i eines de presa de decisions multi-criteri, per representar la realitat natural i visualitzar-la en mapes que ajuden a prendre decisions de manera informada.

Els resultats posen de manifest la importància de la planificació espacial multicriteri en la
gestió forestal i demostren l’excel·lent aplicabilitat de les tecnologies de la informació geogràfica i les eines de suport a la presa de decisions en l’avaluació de problemes ambientals espacials complexos.

“Aquestes eines permeten avaluar múltiples opcions, posant èmfasi en la multifuncionalitat dels boscos, i aconseguir paisatges més sostenibles, que millorin el nostre benestar,” conclou Krsnik.

La tesi, titulada “Applying geographical information technologies and multi-criteria spatial planning in the sustainable management of forest ecosystem services”, ha estat supervisada per José Ramón González Olabarría i Jordi Garcia-Gonzalo, del grup de noves eines per la presa de decisions forestals dins del programa de Dinàmica del paisatge i biodiversitat del CTFC.

Last modified: 18 març 2024