BLOGNEWS

INCAFUST participa en la Conferència Mundial de l’Enginyeria de la Fusta a Oslo 

22 juny 2023

Investigadors de l’Institut Català de la Fusta Incafust – CTFC han participat en la World Conference on Timber Engineering WCTE 2023, celebrada a Oslo (Noruega) i considerada la conferència sobre enginyeria de la fusta més important del món, presentant dos treballs.  

Pilar Giraldo ha presentat la publicació titulada “Combination of NDT and destructive tests for grading the strength class of timber to rehabilitate structures”, que s’enfoca en la combinació de tècniques de classificació d’estructures de fusta en servei. La combinació de tècniques no destructives i destructives permet reduir la incertesa per determinar la capacitat mecànica de les estructures en edificis històrics en procés de rehabilitació.  

L’altre treball és fruit d’una investigació realitzada en col·laboració amb el grup GICITED de l’EPSEB – UPC, que pretén identificar la influència de la degradació natural de la fusta en el comportament davant del foc en elements de fusta exposats a la intempèrie. Per això, s’han dut a terme cicles d’envelliment accelerat en mostres de cinc espècies de fusta diferents i posteriorment se n’ha comprovat la reacció al foc mitjançant assajos d’inflamabilitat. El títol del treball és: “Experimental study of the effects of accelerated aging cycles on the fire reaction performance of five wood species”.  

Els treballs formaran part dels proceedings de la conferència i també seran indexats a les principals bases de dades de publicacions científiques. 

Last modified: 22 juny 2023