BLOGNEWS

Innovació en la mecanització forestal per a la millora de les condicions de treball al bosc

6 abril 2021

A Catalunya, els boscos es troben principalment en zones de muntanya, en condicions que dificulten l’aprofitament (principalment a causa dels forts pendents), on el desembosc amb tractors no especialitzats o amb tractors forestals d’arrossegament, és encara el sistema de treball més freqüent. Aquest fet coincideix amb que a Catalunya la sinistralitat laboral en el sector forestal és més alta que en altres països europeus, i fins i tot a la resta d’Espanya. Això podria estar relacionat amb el baix grau de mecanització forestal especialitzada que hi ha.

Amb l’objectiu de donar a conèixer la disponibilitat de sistemes de desembosc innovadors, més eficients i de menor impacte ambiental, a la vegada que més segurs per als treballadors, s’ha organitzat una jornada per al proper 15 d’abril.

En ella, es presentarà una anàlisi i diagnòstic de la mecanització a Catalunya, a càrrec de Gianni Picchi, investigador de l’Institut de Bioeconomia del Consell Nacional d’Investigació d’Itàlia (CNR-IBE). Picchi presentarà també propostes de millora i innovació.

Adriano Raddi, responsable del grup d’aprofitaments fusters i biomassa del CTFC, parlarà de la sinistralitat laboral en el sector forestal català. Gerard Alcoverro, tècnic del mateix grup, presentarà l’experiència del cable aeri a Catalunya, i l’experimentació amb cabrestant sincronitzat i cable sintètic.

La jornada acabarà amb la resolució dels dubtes i preguntes que sorgeixin per part de públic.

Dia 15 d’abril, de les 10: 30h a les 12: 30h

Inscripcions a través del formulari o per correu a biomassa@ctfc.cat

El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) organitza aquesta jornada, en el marc del projecte PROMOBIOMASSE, projecte cofinançat pel Programa Interreg Sudoe a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

Last modified: 6 abril 2021