BLOGNEWS

La conservació de quiròpters amenaçats i la gestió forestal, protagonistes d’un nou Manual divulgatiu

20 desembre 2017

Recentment, un equip d’investigadors del CTFC va organitzar una reunió-taller a Madrid per avançar en la redacció de les directrius de gestió forestal i de seguiment i conservació de ratpenats forestals ibèrics. Es va comptar amb la participació de diversos experts en ratpenats del CSIC de Doñana, d’Aragó, Navarra i de la Universitat de Madrid.

L’equip es va reunir també amb el responsable del Servei de Vida Silvestre de la Subdirecció General de Medi Natural, Ricardo Gómez, per presentar-li la proposta d’edició d’un Manual sobre quiròpters forestals arborícoles. La finalitat era estudiar la possibilitat d’editar-lo de manera conjunta durant l’any 2018.

El manual recollirà l’estat de conservació de les poblacions d’espècies de quiròpters amenaçats forestals ibèrics, i oferirà directrius de conservació i gestió del medi. Aquest document tècnic anirà destinat a especialistes en conservació de la biodiversitat, propietaris forestals i administracions competents en la conservació i seguiment dels ratpenats forestals.

Sota el títol Conservació de quiròpters amenaçats i gestió forestal, la publicació recollirà, a més de la presentació dels ratpenats ibèrics i la seva relació amb el bosc, informació sobre les cavitats i la tipologia dels refugis, les propostes i consideracions de seguiment de ratpenats forestals amenaçats a Espanya, els criteris de gestió i conservació, i les metodologies d’estudi, entre d’altres.

A la reunió també es va mostrar l’interès en desenvolupar projectes pilots de control de plagues forestals (com la processionària), de conservació activa d’arbres i rodals que compten amb colònies importants de ratpenats, a més d’inventaris i preservació de cavitats en boscos privats o públics amb acords de custòdia. També es farà actuacions mitjançant voluntariat d’instal·lació de caixes refugi i seguiment d’aquestes, i d’hàbitats en zones pilot potencials o connectors entre poblacions d’interès.

El projecte

Aquest manual reuneix part de la informació generada en el marc del projecte Conservació de quiròpters amenaçats i gestió forestal, que compta amb el suport del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, a través la Fundación Biodiversidad.

L’objectiu del projecte és millorar el coneixement sobre l’estat de conservació de les poblacions d’espècies de quiròpters amenaçats forestals als Pirineus i zones properes i elaborar unes directrius de conservació i un pla de seguiment a llarg termini. Porta a terme el projecte un equip d’investigadors experts en ratpenats de centres de recerca i administracions de Catalunya, Aragó, Navarra i Andalusia, amb col·laboració del Govern d’Aragó, el CSIC de Doñana i investigadors de França i d’Alemanya.  El treball de camp s’ha centrat especialment en el nòctul gran, el més gran dels ratpenats europeus. Com a resultat, s’han trobat noves poblacions i noves colònies de cria en Pirineus, s’han realitzat anàlisis d’isòtops per estudiar els moviments de les seves poblacions, incloent migracions, i s’ha caracteritzat la selecció d’hàbitats de caça i cavitats que els serveixen de refugi.

Amb totes aquestes dades, s’ha modelitzat la seva distribució a escala pirinenca (vessant sud), amb uns resultats molt prometedors. Partint del treball realitzat al voltant del nòctul gran, s’han elaborat unes directrius de conservació de ratpenats forestals i de gestió dels seus hàbitats, que quedaran recollides en el Manual.

Last modified: 6 març 2018