BLOGNEWS

La iniciativa Birds@Farmland presenta resultats finals 

9 desembre 2022

22 nous esquemes per la conservació d’ocells d’ambients agrícoles a Europa 

Birds@Farmland, una iniciativa de la Comissió Europea amb l’objectiu d’ajudar estats membres a preservar els ocells d’ambients agrícoles, ha presentat els resultats finals del projecte: 22 nous esquemes per la conservació d’ocells agrícoles.  

Els esquemes de conservació es focalitzen en sistemes agrícoles seleccionats o en espècies emblemàtiques. Exemples d’esquemes de conservació són la creació de marges en cultius herbacis (Itàlia), o  la millora de l’hàbitat de la tórtora vulgar a Àustria, Hongria i la República Checa. El CTFC ha participat en el partenariat del projecte i ha desenvolupat un esquema centrat en la gestió sostenible de l’arròs i un altre en la millora dels hàbitats esteparis de la plana de Lleida. A part de promoure la conservació dels ocells, els esquemes també contribuiran a combatre l’abandó i intensificació de terres agrícoles, donant suport a sistemes agrícoles tradicionals. Tots els esquemes ofereixen beneficis addicionals als agricultors i la societat, com la protecció del sòl i de l’aigua, els serveis de pol·linització i una menor contaminació amb productes químics.  

La iniciativa Birds@Farmland, que es va iniciar l’any 2020, ha treballat en col·laboració amb agricultors, ONG, autoritats competents, serveis d’assessorament agrícola i altres actors rellevants a cadascun dels països que hi participen per integrar els esquemes de conservació elaborats en els Plans Estratègics nacionals, en el marc d’una Política Agrària Comú (PAC) a escala europea.  

Last modified: 9 desembre 2022