BLOGNEWS

L’efecte de les plagues d’insectes sobre el paisatge forestal, objecte d’estudi d’una tesi doctoral

16 setembre 2021

Quim Canelles ha defensat avui la seva tesi doctoral al CTFC, centrada en l’efecte de les plagues d’insectes sobre el paisatge forestal i amb l’objectiu principal d’integrar aquest coneixement a eines de modelització que ajudin a la predicció de conseqüències en l’actual context de canvi global

 

La tesi s’ha centrat en l’estudi de la papallona del boix, un insecte invasor a Catalunya. Els models prediuen que el canvi climàtic pot limitar la severitat de la plaga en zones de muntanya i del Pirineu central

 

Quim Canelles ha defensat avui la seva tesi doctoral al CTFC, centrada en l’efecte de les plagues d’insectes sobre el paisatge forestal. Tot i ser elements integrats en la dinàmica del paisatge forestal, durant les últimes dècades aquestes plagues han experimentat un augment en nombre i impacte, amb conseqüències severes pels ecosistemes i la societat. Això és resultat principalment dels canvis en l’ús del sòl, del clima i la introducció d’espècies invasores degut al comerç internacional i a la mobilitat humana.

Projecció de la dinàmica del boix al Pirineu espanyol davant de les pressions de foc, sequera i la incidència de la papallona del boix

Imatge de la projecció de la dinàmica del boix al Pirineu espanyol davant de les pressions de foc, sequera i la incidència de la papallona del boix

En l’estudi, Canelles ha definit els efectes directes i indirectes de les plagues d’insectes mitjançant la descripció de les interaccions amb altres pertorbacions del paisatge forestal (el foc, la sequera, les tempestes, la contaminació, etc.) i descrit els mecanismes que hi influeixen. S’ha centrat en l’estudi de la papallona del boix (Cydalima perspectalis), un lepidòpter originari d’Àsia i invasor a Europa des de 2007, descrivint-ne el nínxol ecològic de l’espècie, la seva distribució i l’impacte potencial a l’àrea d’invasió. A través de models, ha anticipat els impactes d’aquesta plaga i les seves interaccions amb altres pertorbacions a la vessant sud dels Pirineus (Catalunya, Pirineu aragonès, Rioja, Navarra i País Basc) en un futur regit pel canvi climàtic.

Projecció de la dinàmica del boix al Pirineu espanyol davant de les pressions de foc, sequera i la incidència de la papallona del boix

L’expansió de la papallona del boix en aquesta vessant està lligada a la presència de la planta hoste (Buxus sempervirens) i la capacitat d’expansió de l’insecte, mentre que no és limitada per la composició de l’habitat. Tot i això, la defoliació severa només es troba en llocs d’alta adequació climàtica, definida per una variació petita de temperatures diürnes i una baixa estacionalitat de la precipitació i la temperatura. Aquestes condicions defineixen un cert patró de continentalitat, on els boixos més susceptibles de ser atacats són aquells que es troben a prop de la costa i a baixa elevació (a les províncies de Girona, Barcelona i Navarra) i exclou zones del Pirineu central (Lleida, Osca).

Les projeccions apunten a que el canvi climàtic podria reduir l’àrea d’impacte sever causat per l’insecte, concentrant-lo només a algunes localitats. En canvi, la interacció entre C. perspectalis i altres pertorbacions, com el foc i la sequera extrema, no ha resultat significativa. Sí que s’han pogut descriure diverses interaccions en altres espècies d’insectes forestals. Per exemple, alguns arbres  quan estan danyats pel foc o per sequera sintetitzen etanol, monoterpens i feromones atrauen als insectes; els arbres morts per causa d’una plaga d’insectes impliquen una acumulació de combustible que facilita la propagació d’incendis; els arbres debilitats per la sequera tenen una capacitat de resposta (síntesi de resines, capacitat de rebrot, etc.) menor i per tant són més susceptibles als atacs d’insectes; etc.

Tota aquesta informació ofereix una base de gran valor per a la futura recerca i pel disseny d’estratègies de gestió de boscos i plagues.

La tesi ha estat dirigida pel Dr. Lluís Brotons, investigador del CSIC al CREAF i associat al CTFC, i tutorada pel Dr. Javier Retana (CREAF).

Last modified: 16 setembre 2021