BLOGNEWS

Nou catàleg sobre els usos de la fusta de frondoses d’alt valor a Catalunya

4 juny 2020

El catàleg té l’objectiu de mostrar la gran diversitat i la rellevància de la indústria de transformació de la fusta de frondoses d’alt valor a Catalunya, un sector d’alt valor estratègic i forta especialització i capacitat exportadora.

A la publicació es presenten les principals espècies de frondoses (planifolis) d’alt valor que hi ha a Catalunya i els boscos on creixen. També s’explica com aquest recurs natural es pot aprofitar de manera sostenible amb la gestió forestal sostenible, aconseguint diversos objectius: promoure la vitalitat i diversitat del bosc, incrementar-ne la resistència als impactes del canvi climàtic (sequera, incendis, plagues) i, per tant, preservar els boscos i els serveis ecosistèmics que generen: regulació hídrica, la fixació de carboni, la biodiversitat i l’esbarjo.

A més, la gestió forestal sostenible també fomenta la bioeconomia associada a un producte local i renovable, de baixa petjada de carboni i amb una cadena de valor ben vertebrada. Per tant, el consum de fusta local ajuda a fer possible aquesta gestió forestal sostenible i multifuncional i contribueix a la conservació del bosc.

 

Es mostra els principals tipus d’indústries que treballen amb aquestes espècies de fusta, i els principals productes que elaboren. Es presenta la seva història i la diversitat i la capacitat innovadora que caracteritzen la indústria catalana de transformació de la fusta de frondoses d’alt valor. El catàleg inclou entrevistes a 11 d’aquestes empreses.

Aquest catàleg s’ha realitzat des del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) amb la col·laboració del Gremi de la Fusta i el Moble (GFiM), l’Institut Català de la Fusta (INCAFUST) i l’Associació de propietaris del Montnegre i el Corredor (APMC).  La publicació s’ha realitzat en el marc del projecte europeu LIFE MixForChange, coordinat pel mateix CTFC, i està disponible en català, castellà i anglès.

Last modified: 22 desembre 2020