BLOGNEWS

Programats els cursos de formació virtual del projecte FoRuO

17 maig 2021

Del 14 de juny al 15 d’octubre es duran a terme els cursos dedicats a les Plantes Aromàtiques i Medicinals i als Petits Fruits

 

En el marc del projecte Formació per promoure noves ocupacions en el sector forestal i rural (FoRuO) , el  proper 14 de juny començaran els cursos dedicats a les Plantes Aromàtiques i Medicinals (PAM) i als Petits Fruits (PF) . Aquests cursos tindran una part teòrica que s’impartirà de manera virtual i una part pràctica, que no serà obligatòria, consistent en diferents visites tècniques a Aragó, Catalunya i Occitània (França) i pràctiques curtes en empreses.

La formació s’ha organitzat en 11 mòduls educatius donant l’opció als alumnes per inscriure en el curs complet o en els mòduls que més li puguin interessar. S’iniciarà al juny i finalitzarà el 15 d’octubre.

Per a aquest any s’han desenvolupat dos cursos, un dedicat a les Plantes Aromàtiques i Medicinals i un altre als Petits Fruits. Tractaran sobre la producció, processat i elaboració de productes, i aspectes de comercialització. Aquest curs serà impartit a Catalunya per l’Escola Forestal Agraria de Santa Coloma de Farners juntament amb el CTFC, i amb el suport del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i participen tots els socis del projecte.

Es pot sol·licitar la inscripció al curs fins el 25 de maig (data límit de recepció de sol·licituds). Les places seran limitades.

Per a més informació: acxifra.daam@gencat.cat

En el projecte FORUO, hi  participen el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, el Departament de Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, l’Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners, el Centre d’Investigació i Tecnologia Agroalimentària d’Aragó (CITA), el Centre de Formació Professional i de la promoció Agrícola Ariège-Comminges, i el Centre Públic Local d’Ensenyament i de la Formació Professional Agrària de Perpinyà Rosselló.

El projecte ha estat cofinançat a 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del programa INTERREG V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L’objectiu de l’POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. La seva ajuda es concentra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través d’estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible i concretament el projecte s’emmarca en l’eix prioritari 5 per a reforçar les competències i la inclusió en els territoris, per promoure el potencial endogen, el desenvolupament dels sistemes de formació i les competències de les persones del territori transfronterer per tal de millorar l’accés a l’ocupació.

Més informació sobre el projecte a www.foruo.eu

Last modified: 17 maig 2021