BLOGNEWS

Publicat el Manual de conservació i seguiment dels quiròpters forestals

9 abril 2019

Donada la dificultat del seu estudi, és un grup de vertebrats poc conegut, potser el que menys, a escala europea. Aquest manual sintetitza el coneixement actual, les metodologies d’estudi i analitza els factors ambientals que intervenen en la seva biologia i selecció de l’hàbitat, a escala de paisatge, rodal i arbre. Aporta directrius de conservació dels ratpenats aplicables en la gestió forestal i proposa un pla de seguiment per a les espècies amenaçades d’extinció.

A aquests ratpenats se’ls anomena arborícoles, ja que es refugien en cavitats d’arbres.

La finalitat d’aquest manual és arribar al major nombre possible de persones interessades, tant en l’àmbit científic i divulgatiu com en el tècnic, especialment als gestors ambientals, incloent als propietaris i als gestors forestals. És la primera monografia sobre la conservació d’aquest grup que es publica a Espanya.

El Manual de conservació i seguiment dels quiròpters forestals està editat pel Ministeri per a la Transició Ecològica, amb la col·laboració del CTFC, la Fundació Biodiversitat, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Vic.

David Guixé i Jordi Camprodon, del CTFC, són els editors de la publicació. Conté 11 capítols en què es descriuen les espècies, els seus hàbitats, les metodologies d’estudi i seguiment, i els criteris de gestió i conservació a diferents escales.

Aquí es pot descarregar el Manual.

Els quiròpters

Els ratpenats o quiròpters són el grup de vertebrats més divers de la Península Ibèrica i un dels més diversificats del món. Totes les espècies de ratpenats estan protegides a Europa i les seves poblacions es veuen amenaçades per pertorbacions en els seus hàbitats.

Malgrat ser un dels grups de vertebrats pitjor coneguts, en els últims anys s’ha avançat significativament en l’estudi i seguiment dels ratpenats forestals, el coneixement del seu estat de conservació i l’efecte de les amenaces que els afecten. Així mateix, s’ha avançat en la gestió dels hàbitats per afavorir les seves poblacions.

Last modified: 9 abril 2019