BLOGNEWS

Reforçar la capacitat de protecció davant dels riscos naturals en un context de canvi climàtic, objectiu del nou projecte liderat pel CTFC

26 febrer 2020

La setmana passada va tenir lloc a Barcelona la reunió inicial d’un nou projecte europeu centrat en els efectes del canvi climàtic en diversos riscos naturals (incendis forestals, inundacions, tempestes, allaus, esllavissades i caigudes de rocs). Coordinat pel CTFC, RECIPE té com a objectiu reforçar la protecció civil i la gestió integrada del risc davant els impactes del canvi climàtic.

El projecte, d’una durada de dos anys (gener de 2020 – novembre de 2021), està finançat pel Mecanisme de Protecció Civil de la Unió Europea i dona continuïtat a la línia de recerca del CTFC sobre la integració dels riscos naturals en la planificació del territori i la governança del risc.

A la reunió hi van participar tècnics i investigadors de les vuit institucions que formen part del projecte junt amb diversos experts convidats. Per la part catalana en són socis el CTFC (que també n’és el coordinador des del grup de Política Forestal i Governança del Risc), la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat,  l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i la Fundació Pau Costa. En total més de 18 institucions acadèmiques i operatives van estar representades, amb prop de 30 experts d’Itàlia, Àustria, Alemanya, Holanda, França, Portugal i Catalunya.

 

En la situació actual de canvi global, la gestió del risc que provoca desastres naturals és cada cop més complexa. A mesura que augmenten els impactes potencials dels riscos naturals sobre la ciutadania i les infraestructures, cal prendre decisions per fer front a esdeveniments desconeguts i més greus que els que hem tingut fins ara. Mitjançant l’intercanvi d’experiències i coneixements sobre els diversos riscos considerats en el projecte (incendis forestals, inundacions, tempestes, allaus, esllavissades i caigudes de rocs), es desenvoluparan recomanacions i eines operatives per reforçar la protecció civil en la gestió d’emergències i la planificació integrada de riscos naturals a Europa.

RECIPE ha estat escollit com a projecte cofinançat per la Unió Europea d’interès en l’àmbit de protecció civil per part del Ministeri d’Interior, i es presentarà avui a l’Escola Nacional de Protecció Civil i Emergències.

Més informació al web del projecte (en procés, http://recipe.ctfc.cat) i a Twitter: @NAThaz_recipe, @ctforestal

 

 

 

Last modified: 26 febrer 2020