BLOGNEWS

Reunió per a la identificació d’àrees crítiques per a la conservació del sisó

18 maig 2021

La reunió s’emmarca en un projecte liderat pel CTFC, enfocat al desenvolupament d’una metodologia per a la identificació d’àrees crítiques per a la conservació del sisó comú (Tetrax tetrax) a Espanya, que compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

 

El sisó comú ha vist reduïda la seva població més del 50% en els últims 15 anys a Espanya. Això fa que actualment s’estigui considerant la seva recatalogació ‘En perill d’extinció’ a nivell nacional.

 

Un equip investigador del CTFC ha liderat un grup de treball de 35 participants, integrat per gestors i tècnics de les comunitats autònomes, científics i experts en la conservació de l’espècie i aus estèpiques, representants de grups conservacionistes (SEO, Fundació Global Nature), i del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

El grup ha discutit sobre el concepte i els criteris per a la definició d’àrees crítiques com a eina de conservació del sisó comú a Espanya. La definició d’àrea crítica de conservació en la legislació espanyola és molt àmplia i una mica ambigua a l’hora d’identificar els criteris a seguir en moment d’establir-les al territori. Per això, en aquesta reunió s’ha tractat d’identificar els objectius fonamentals de conservació que haurien de perseguir aquestes àrees. També s’han identificat indicadors potencials de referència per mesurar l’èxit de la implementació d’àrees crítiques, com l’àrea de distribució coberta, els paràmetres poblacionals, o els aspectes de connectivitat espacial a tenir en consideració.

Els propers mesos, i amb la informació recollida de les aportacions dels participants de la reunió, es treballarà en incorporar els criteris i objectius identificats en una metodologia que permeti identificar les àrees crítiques per a la conservació de l’sisó comú a Espanya i generar un marc metodològic potencialment útil per a altres espècies.

El projecte

El projecte, liderat pel CTFC, amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, té l’objectiu d’identificar àrees crítiques per a la conservació d’aquesta espècie a nivell nacional.

La delimitació d’àrees crítiques ha estat identificada com una de les accions clau de planificació per millorar el seu estat de conservació en el document de Bases científiques per al desenvolupament de l’Estratègia Nacional de Conservació del sisó comú, realitzat pel CTFC en el marc d’un altre projecte recentment completat i que també va comptar amb el suport de la Fundación.

El projecte té una durada prevista d’un any durant el qual s’utilitzaran models ecològic-estadístics per entendre els canvis en la distribució de l’espècie en els últims 15 anys, es recopilarà la informació disponible sobre les principals amenaces i s’aplicarà una metodologia nova de planificació espacial multicriteri per identificar les àrees clau en el territori espanyol per a la conservació de l’espècie en els propers anys.

Last modified: 21 maig 2021