BLOGNEWS

Silvicultura sostenible per millorar l’adaptació dels boscos mediterranis al canvi climàtic

30 juny 2022

El Projecte europeu Life MixForChange, coordinat per investigadors del CTFC, ha implementat i exposat l’efecte d’aquesta silvicultura en més de 200 ha de bosc periurbà, demostrant a mitjà termini importants avantatges ambientals, socials i econòmics

 

El seminari final del projecte Life MixForChange,  coordinat pel CTFC i amb la col·laboració d’altres entitats, ha tingut lloc a Barcelona sota el títol ‘Innovació en estratègies de gestió per a l’adaptació al canvi climàtic dels boscos mediterranis subhumits mixtos (2016-2022)’, on s’han presentat els principals resultats del projecte pel que fa l’aplicació d’una gestió forestal adaptativa i naturalística en boscos periurbans i com aquesta permet millorar la conservació i l’adaptació al canvi climàtic.

El projecte, que té com a objectiu contribuir a l’adaptació i a una més gran resiliència dels boscos mixtos mediterranis sub-humits d’Europa davant el canvi climàtic, afavorir-ne la conservació i el manteniment de les seves funcions productives, ambientals i socials, ha desenvolupant una silvicultura innovadora que s’ha aplicat en més de 200 ha d’alzinars, castanyedes, rouredes i pinedes, en quatre àmbits geogràfics diferents.

La investigació, a partir de la mesura de parcel·les permanents abans i després de l’aplicació de les intervencions silvícoles per estudiar l’efecte dels tractaments en comparació amb l’estat inicial del bosc, ha demostrat un impacte positiu en la millora de la vitalitat i el creixement de l’arbrat. A més, la gestió ha reduït la vulnerabilitat dels boscos als incendis forestals i ha millorat el balanç hídric incrementant la disponibilitat d’aigua, tot mantenint la diversitat florística i la capacitat d’acollida de biodiversitat.

Aquesta silvicultura ha mostrat ser especialment interessant per a entorns periurbans i àrees d’alta freqüentació, on la societat pot ser sensible a intervencions silvícoles de més alta intensitat. Tanmateix, els bons resultats ambientals fan que aquesta silvicultura es percebi com una alternativa i/o complement a la gestió convencional amb un gran interès per evitar l’abandó d’aquests boscos, que comporta un increment de la seva vulnerabilitat a la sequera, als incendis i a les plagues i malalties. S’espera que l’aplicació reiterada d’aquesta silvicultura doni lloc a boscos amb una presència creixent d’arbres d’alt valor afegit i a intervencions de baix cost en comparació amb una silvicultura convencional.

Les tècniques i eines desenvolupades al llarg del projecte, així com els resultats obtinguts de la aplicació d’aquesta silvicultura sostenible, es pretenen transferir als principals actors (propietat forestal, personal tècnic i administració pública) a escala regional, nacional i europea, per sensibilitzar la societat sobre el repte de l’adaptació dels boscos al canvi climàtic. A més, s’han desenvolupat una sèrie d’accions encaminades a promoure, a mig i llarg termini l’adopció de la silvicultura en noves àrees i boscos per millorar la gestió del bosc mediterrani sub-humit i reforçar la seva bioeconomia i governança.

Míriam Piqué, investigadora del CTFC i coordinadora del projecte, ha destacat que aquesta silvicultura cerca incrementar la complexitat i diversitat dels espais forestals, amb unes intervencions curoses i detallades, per tal d’assolir la sostenibilitat ecològica (adaptació al canvi climàtic i increment de la biodiversitat) i econòmica (producció de fusta de major valor) de la gestió, dos requisits indispensables per a la seva viabilitat a mitjà i llarg termini.

 La jornada ha finalitzat amb una taula rodona on experts i professionals d’administracions locals, gestors i propietaris forestals han debatut sobre els reptes normatius i polítics per facilitar i impulsar la gestió dels boscos periurbans i l’adopció d’una silvicultura adaptativa i multifuncional. Aquest debat ha girat en torn a la publicació “Polítiques locals, canvi climàtic i gestió forestal en boscos periurbans: una integració necessària”, realitzada en el marc del projecte.

El projecte Life MixForChange ha comptat amb la coordinació del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, la participació del Centre de la Propietat Forestal i les Associacions de propietaris forestals del Montnegre i el Corredor i de Bellmunt-Collsacabra i la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

 

Last modified: 28 juny 2022