BLOGNEWS

Tècniques innovadores en les plantacions d’arbres, eix de la tesi doctoral del Jaime Coello

1 octubre 2018

La setmana passada va ser el torn del nostre company Jaime Coello de defensar la seva tesi doctoral. En aquest cas, es va centrar en tècniques innovadores en la plantació d’arbres, contra la sequera i la vegetació competidora.

La plantació d’arbres pot atendre a una gran varietat d’objectius productius, socials i ambientals. En aquest treball s’han assajat, en condicions climàtiques molt contrastades, un conjunt de tècniques innovadores contra la sequera i la vegetació competidora, dues de les principals amenaces per a un arbre jove en condicions mediterrànies.

Les tècniques són:

  1. i) Condicionadors del sòl: barreges sinèrgiques de polímers hidroabsorbents amb ingredients que incrementen la fertilitat del sòl. Aquesta tècnica busca millorar la microestació en la qual s’instal·len els plançons.
  2. ii) Cobertes del sòl: superfícies opaques instal·lades al voltant del plançó que impedeixen la instal·lació i proliferació de vegetació competidora.

Els models específics avaluats busquen aconseguir resultats millorats en comparació amb tècniques de referència, des d’un punt de vista tècnic, ambiental i social.

S’ha provat amb èxit un nou condicionador del sòl en condicions semiàrides (amb pi blanc) i montanes (amb freixe). Les cobertes del sòl han afavorit l’establiment de plantacions de noguera en condicions productives (supramediterrani subhumid), tot i que el seu efecte en zones limitadores ha estat poc evident. Els models innovadors (biodegradables o realitzats amb materials reciclats) han mostrat ser una alternativa d’interès a les cobertes plàstiques de referència.

Aquestes noves tècniques representen per tant una opció a tenir en compte en futurs projectes de plantació forestal, en millorar els resultats en la crítica fase d’establiment.

Last modified: 5 octubre 2018