BLOGNEWS

Trobada interprofessional del sector català de la fusta a Solsona

24 novembre 2017

La promoció de la construcció amb fusta laminada encreuada, eix de la reunió

En el marc del projecte europeu iForWood, diferents agents del sector català de la fusta es van reunir al CTFC en la primera trobada interprofessional sobre la construcció amb CLT (fusta laminada encreuada) a Catalunya.

Dos arquitectes catalans, Ramon Llobera i Josep Bunyesc, van presentar alguns dels projectes que han dut a terme utilitzant aquest producte per a l’estructura dels edificis. Tots dos van destacar les qualitats de la construcció amb fusta, i els beneficis que té en aspectes ambientals, econòmics, energètics i de la salut.

El catedràtic Erki Verkkasalo, del centre de recerca finès Luke, va presentar l’evolució de la construcció amb fusta al seu país. L’investigador, que ha fet una estada a Catalunya per conèixer el sector, treballarà els propers anys amb el CTFC-INCAFUST en les activitats de recerca i desenvolupament tecnològic que s’estan duent a terme.

CLT 1-2
La sessió de treball va acabar amb un debat sobre el mercat actual de la fusta i com potenciar-lo. Un dels reptes detectats per a l’impuls de l’ús del CLT en la construcció és la necessitat d’incrementar el número de professionals capaços de treballar amb aquest material. Per a fer-ho, cal implicar-hi a tots els prescriptors de la cadena (dissenyadors, arquitectes, promotors, etc.).
Per part de l’administració, es va demanar treballar plegats per donar a conèixer la realitat forestal del país, molt desconeguda per la societat.
Una oportunitat per a impulsar l’ús d’aquest material serà la normativa europea que caldrà aplicar a partir de l’any 2020 sobre eficiència energètica. La fusta hi tindrà molta importància, ja que la seva eficiència està provada.

6

El projecte
El projecte iForWood té una durada de tres anys (2016-2019) i té la finalitat de contribuir a l’augment de la rendibilitat dels aprofitaments forestals i a la millora de la competitivitat i la productivitat de les empreses fusteres pirinenques, a través de la cooperació en matèria d’R+D+I.
En aquest projecte hi participen, per la part catalana, el CTFC, el DARP i el Centre de la Propietat Forestal. Per part de França hi ha tres organismes de la regió del Midi Pyrénées (FORESPIR, Union Grand Sud des Communes Forestières i CRITTBois MidiPyrénées), el Centre National de la Propriété Forestière i l’Office National des Forêts. També hi participen la Fundación Hazi Fundazioa del País Basc, Gestión Ambiental de Navarra S.A. i la Diputació General de l’Aragó.

El projecte està cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L’objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. La seva ajuda es concentra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través d’estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.

Last modified: 22 desembre 2020