BLOGNEWS

Els reptes de la recerca en gestió forestal mediterrània de cara al 2030

7 desembre 2022

Personal del CTFC ha participat en l’elaboració i presentació del MFRA 2030

L’Agenda d’Investigació Forestal Mediterrània 2030 es va publicar en el marc del Fòrum de la Xarxa Mediterrània EFI, celebrat a Barcelona del 29 de novembre a l’1 de desembre. Després d’una dècada de l’Agenda de Recerca Forestal Mediterrània 2011-2020 (MFRA 2020), la comunitat de recerca i innovació ha avançat en camps relacionats, però també han sorgit nous reptes vinculats al canvi climàtic i social. Aquests nous obstacles han assentat les bases de les prioritats de R+I revisades, per donar forma a les pràctiques de gestió forestal necessàries per assolir la resiliència dels boscos mediterranis. S’ha analitzat profundament els darrers canvis en quatre camps relacionats en respectius articles científics encarregats, observant el progrés assolit alhora que s’han identificat llacunes crítiques i necessitats emergents. Aquestes anàlisis han establert les bases per als propers temes prioritaris, preguntes clau de recerca relacionades i enfocaments de recerca suggerits, que es reflecteixen a l’MFRA 2030. Aquests temes són:

  • La resiliència forestal en un context de pertorbacions forestals relacionades amb el canvi global
  • Conservació i gestió de la biodiversitat i dels recursos genètics forestals
  • Gestió forestal abordant els compromisos i les sinergies entre múltiples serveis ecosistèmics
  • Innovació social i empresarial i instruments polítics de suport a la bioeconomia forestal mediterrània

EFIMED advocarà per posar en funcionament aquestes necessitats de recerca i treballarà per facilitar l’accés a oportunitats de finançament per cobrir futurs projectes en aquesta línia.

El CTFC ha participat directament en una d’aquestes revisions temàtiques, amb diversos membres que també van participar en el procés de consulta l’any 2020 i en tallers en línia el novembre de 2022. Aquest treball també serveix al propòsit del recentment iniciat projecte Horizon Europe EUFORE, a través del qual s’ha de desenvolupar l’agenda europea de R+I forestal per facilitar les transicions específiques basades en camps polítics crítics, com ara la bioeconomia, biodiversitat, energia neta; però també en funció de les demandes i tendències de la societat. El CTFC liderarà l’anàlisi de les polítiques que afecten el futur dels boscos europeus, alhora que contribuirà al marc de participació de les parts interessades dins del projecte.

Referència:

Bou Dagher-Kharrat, M., de Arano, I. M., Zeki-Bašken, E., Feder, S., Adams, S., Briers, S., Fady, B., Lefèvre, F., Górriz-Mifsud, E., Mauri, E., Mavsar, R., Muys, B., Nocentini, S., Pettenella, D., Peñuelas, J., Sardans, J., Secco, L., Travaglini, D., Tripodi, G., Wunder, S., Bozzano, M. 2022. Mediterranean Forest Research Agenda 2030. European Forest Institute. 36 pp. https://doi.org/10.36333/rs5

Last modified: 7 desembre 2022