BLOGNEWS

salut Tag Archive

Governança i socioeconomia |

22 Juny 2020

Per primera vegada, un estudi caracteritza la química forestal de l’aire per sota la copa dels arbres en un alzinar mediterrani. Quan estem en contacte amb el bosc experimentem...

Read More

Governança i socioeconomia |

11 Març 2020

Les investigacions realitzades fins ara sobre els beneficis dels boscos sobre la salut humana no incorporen descripcions precises de variables forestals. Cal millorar aquesta...

Read More