BLOGNEWS

Escenaris forestals

Escenaris forestals |

9 febrer 2022

En el context actual de canvi climàtic, i en el marc del Pacte Verd Europeu i de l’Estratègia de la Bioeconomia de Catalunya 2030, és essencial avaluar possibles escenaris...

Read More

Escenaris forestals |

3 febrer 2022

Es desenvoluparan eines que millorin la gestió forestal per poder lluitar contra els efectes del canvi climàtic i alhora millorar la provisió de bens i serveis que proporciona...

Read More

Escenaris forestals |

15 setembre 2021

Servirà per promoure el creixement i desenvolupament sostenible de l’economia catalana i fomentar la producció de recursos biològics, de proximitat i renovables  ...

Read More