BLOGNEWS

Promoció de les necessitats formatives del sector de les plantes aromàtiques i de petits fruits a Espanya i França

27 novembre 2020

Els socis del projecte Formació per promoure noves ocupacions en el sector forestal i rural (FoRuO) han celebrat recentment una reunió telemàtica on s’han donat a conèixer les activitats desenvolupades fins a la data, així com els primers resultats de les enquestes que s’han fet entre empreses i professionals del sector de plantes aromàtiques i medicinals (PAM) i petits fruits (PF) en les regions d’Espanya i França on es desenvolupa aquest projecte Interreg.

Empreses i professionals han mostrat un gran interès, sobretot del sector de plantes aromàtiques i medicinals i en menor mesura dels petits fruits, en la formació, destacant els aspectes de producció i comercialització. Durant la reunió es van presentar els resultats d’una enquesta elaborada al mes de juliol on s’han recollit les recomanacions a les necessitats empresarials i professionals de sector a Aragó, Catalunya i Occitània.

Actualment, s’han començat a definir els tipus de cursos a desenvolupar en formació contínua professional, establint itineraris, temes i sistema de capacitació, i perquè tingui un component transfronterer. Els 3 itineraris formatius que es perfilen com a més probables seran: producció de PAM en petites explotacions, producció de PAM en mitjanes i grans explotacions i producció de fruits vermells. Mentre no estiguin a disposició dels interessats, es pot consultar la base de dades de formació per conèixer quines activitats sobre PAM i PF s’organitzen en els territoris POCTEFA.

El projecte

Per part del CTFC, la responsable del projecte és l’Eva Moré, especialista del Grup de Plantes Aromàtiques i Medicinals del CTFC. Són socis del projecte, a més del CTFC, el Centre d’Investigació i Tecnologia Agroalimentària d’Aragó (CITA), el Centre de Formació Professional i de la promoció Agrícola Ariège-Comminges, el Departament d’Agricultura, Ramaderia , Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, l’Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners i el Centre Públic Local d’Ensenyament i de la Formació Professional Agrària de Perpinyà Rosselló.  Es duu a terme entre 4 regions: Catalunya i Aragó (Espanya) i Arrieja i Pirineus Orientals (França), per part de centres d’investigació i de formació en competències agrícoles, forestals i d’elaboració de productes, cada un amb experiència complementària en diferents aspectes de la producció de plantes aromàtiques i medicinals i petits fruits. Fins al moment no hi ha una formació completa i reglada en aquesta temàtica i aquest projecte permetrà que els professionals puguin accedir a una formació qualificada reconeguda, ampliant les oportunitats laborals de les persones del territori. Té una durada de dos anys i mig i compta amb una pressupost total de 642.172,62 euros, essent 165.572,72€ els corresponents al CTFC.

El projecte ha estat cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del programa INTERREG V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L’objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona transfronterera Espanya-França-Andorra. La seva ajuda es concentra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través d’estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible i concretament el projecte s’emmarca en l’eix prioritari 5 per reforçar les competències i la inclusió en els territoris, per promoure el potencial endogen, el desenvolupament dels sistemes de formació i les competències de les persones del territori transfronterer amb la finalitat de millorar l’accés al treball.

Last modified: 27 novembre 2020